gezinshuis-wijdewereld

Interne klachtenprocedure van Gezinshuis Wijde Wereld.

Wij zetten ons enorm in om de zorg rondom de kinderen in ons gezinshuis zo goed mogelijk uit te voeren. En ook investeren wij in de communicatie en het onderhouden van contact met het netwerk rondom de kinderen. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevredenbent over de geboden zorg en/of communicatie/het contact.

We vinden het fijn wanneer u ons laat weten dat u een klacht heeft of dat u niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen uw vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met uw klacht zitten,maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Klacht melden bij Gezinshuis Wijde Wereld

Met een klacht kunt u terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar eenoplossing zoeken. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van Gezinshuis Wijde Wereld, colinda@gezinshuis-wijdewereld.nl

Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken.

Externe klachtencommissie

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht rechtstreeks, dus zonder eerst met ons in gesprek te gaan, in te dienen bij de externeklachtenfunctionaris via Vigere, onze samenwerkingspartner. Zij hebben een onafhankelijke klachtencommissie.

De externe klachtenfunctionaris zal u advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Contactgegevens klachtencommissie Klachtenfunctionaris Vigere Jeugdzorg Molenstraat 30

4201 CX Gorinchem klachten@cbkz.nl