gezinshuis-wijdewereld

Als gezin hebben we de ruimte en liefde om, samen met ouders en zorgaanbieders, deze kinderen een stabiele plaats te bieden om tot rust te komen en op te groeien.

- Harold & Colinda -

Colinda, de zorgprofessional & Harold, de interim manager

Wij zijn Harold en Colinda Bovelander-Moerkens, getrouwd en wij wonen in Achtmaal. Colinda is ruim 20 jaar werkzaam geweest als ambulant begeleidster van mensen met een psychische / psychiatrische problematiek bij diverse organisaties. Harold is werkzaam als zelfstandig interim-manager / troubleshooter. Naast zijn werk als zelfstandig interim-manager houdt Harold zich binnen het gezinshuis vooral bezig met de zakelijke kant en de administratie. Ook ondersteunt hij Colinda met de meer praktische taken binnen het gezin. Als stel zijn wij bijna 30 jaar samen. We zijn een goed team, weten waar ieders kwaliteiten en valkuilen liggen. We vullen elkaar goed aan. Harold is het verstand en Colinda het gevoel 😉
Naast ons bestaat het gezin uit 9 kinderen waarvan 2 biologische en 6 in het kader van pleeg- / gezinshuiszorg bij ons geplaatst zijn.
PHOTO-2022-05-15-09-29-58

Een basis waar ruimte is voor plezier, gekkigheid en samenzijn

een sterk team

Harold en Colinda zien een gemeenschappelijk deler in de uitvoering van hun werk: beiden handelen vanuit een hulpvraag, gaan naast de vrager staan, onderzoeken wat nodig is om te komen tot ontwikkeling wat maakt dat het doel behaald wordt.
Voor hen voelt het sterk om te zien dat ze beiden een zelfde werkwijze hebben. En zij zien dit als kracht om een goed gezinshuis neer te zetten; Harold op organisatorisch vlak en Colinda zorginhoudelijk.

PHOTO-2022-05-14-04-42-26

Hulpverlening blijkt een schot in de roos

Het zelfstandig werken, 1 op 1 contact met cliënten en het uitdiepen van coachende vaardigheden en kennis opdoen met betrekking tot GGZ-problematiek zijn mij op het lijf geschreven.

De ambulante begeleiding gaf mij veel energie waardoor ik ruim 20 jaar dit vak heb uitgeoefend. De energie haalde ik uit het staan naast cliënten en met hen meelopen in hun proces om weer te komen tot zelfredzaamheid en hun plek vinden in de maatschappij.

Binnen dit werk heb ik veel ruimte ervaren om mijzelf te ontwikkelen door middel van intervisie, werkbegeleiding en scholing.

De wens voor een gezinshuis komt voort uit het plezier waarmee ik mijn huidige (pleeg)gezin run. Ik haal hier veel liefde en energie uit en deel dit graag met anderen. Het starten van een gezinshuis voelt als een kroon op mijn zelfontwikkeling.

IMG_4562

Ik handel altijd vanuit de menspositie

De zelfstandigheid vanuit mijn werk brengt mij vrijheid om zo objectief mogelijk naar mensen te kijken, zonder dat ik gehinderd word door ‘politiek’ of externe bevindingen. Het is dan ook mijn kracht om beschouwend te zijn en vanaf de zijlijn aan te sturen. Binnen het werken kijk en handel ik altijd vanuit de menspositie. Uitgangspunt hierbij is het ‘in de kracht’ zetten van het kind. Dit doe ik door te kijken waar de kwaliteiten van het kind liggen en van daar uit te zoeken naar activiteiten om samen te ondernemen. Daarnaast ga ik graag met het kind de verkenning van nieuwe gebieden aan. Dit doe ik onder andere graag door met de kinderen klusjes te doen, in en om het huis, in onze tuin of bij het verzorgen van onze dieren. Samen met het kind werk ik dan graag aan het vertrouwen en verdere ontwikkeling van zichzelf. Naast mijn werk ben ik, in het kader van medezeggenschap, op vrijwillige basis verbonden aan de Pleegouderraad en Gezinshuis Adviesraad. De afgelopen jaren ben ik tevens lid geweest van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs in de regio Breda.