gezinshuis-wijdewereld

Een veilige basis die bestaat uit een gezin waar 2 stabiele opvoeders aan het hoofd staan ...

... Waar je mag zijn wie je bent, waar regelmaat en duidelijkheid aan de orde van de dag zijn.

Elk kind heeft recht om in zijn of haar eigen omgeving op te groeien. Wanneer dit niet mogelijk is, is het belangrijk dat een omgeving zo normaal of natuurlijk mogelijk aanvoelt.

Wij geloven dat een kind het best op kan groeien in zijn biologische gezin. Helaas is het biologische gezin niet altijd de veilige plek die een kind nodig heeft om te komen tot groei en ontwikkeling naar zelfstandigheid. Hierin bieden wij graag ons gezin aan om deze veiligheid te bieden, het liefst zoveel mogelijk in samenwerking met de biologische ouders.

Het bieden van een stabiele situatie brengt rust en rust brengt mogelijkheden tot groei. Met groei bedoelen wij de ontwikkeling tot een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. Hierbij vinden wij vertrouwen een belangrijk uitgangspunt.

PHOTO-2022-01-28-05-53-45
PHOTO-2022-01-28-05-53-45
PHOTO-2022-01-28-05-53-47 2

Als gezin willen wij kinderen een veilige basis bieden.

Deze basis bieden wij door stabiliteit en normalisering. Dit omdat wij geloven dat deze 2 pijlers bijdragen aan het komen tot groei.

Als wij het hebben over het bieden van stabiliteit dan bedoelen wij rust, regelmaat en 2 opvoeders die 24 uur per dag voor je klaar staan of het nu goed of slecht met je gaat. Bij normalisering denken wij aan het meedraaien in een gezin waar ruimte is om te zijn wie je bent en groei door te maken zonder daarbij jezelf uit het oog te verliezen. Ook zien wij de kracht van normalisering en natuurlijk opgroeien terug in ons gezinshuis omdat er sprake is van de combinatie biologische, pleeg- en gezinshuiskinderen.

Wij willen kinderen een veilig gezin bieden waarbinnen zij zo natuurlijk mogelijk opgroeien. Door een veilige basis willen wij dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen met al hun eigenheid.

PHOTO-2022-01-26-15-09-38
PHOTO-2022-01-28-05-53-44 2
PHOTO-2022-01-28-05-53-46 3

Waar wijde wereld voor staat:

Brede blik, open minded

Ruimte voor eigenheid

Vrijheid

Veiligheid om vanuit ervaringen te leren om de wijde wereld in te gaan

Licht (positiviteit en vertrouwen)

Lucht (buitenleven / -zijn, humor en plezier)

Warmte (liefde, samenzijn en geborgenheid)

Wij staan voor en leven vanuit liefde, vertrouwen en warmte. De kinderen staan centraal binnen ons gezin. Wij zullen hen volgen in hun ontwikkeling en aansluiten/stimuleren daar waar ruimte is. Wij nemen de behoeften en belangen van de kinderen als uitgangspunt en zullen daar omheen de zorg / hulpverlening coördineren. Wij zetten ons in om een goede samenwerking met alle betrokken partijen tot stand te laten komen en te behouden. Dat betekent dat wij ons open, transparant en reflecterend opstellen. Ook hoort gelijkwaardigheid voor ons bij een goede samenwerking. Deze gelijkwaardigheid zal blijken uit een luisterend oor, begrip tonen voor de ander en andermans situatie niet veroordelen. Dat geldt voor een ieder die betrokken is bij ons gezinshuis.