gezinshuis-wijdewereld

Als gezinshuis zetten wij ons in om onze kwaliteit zo goed mogelijk te borgen op verschillende vlakken.

Keurmerk

Wij hebben ervoor gekozen om het Keurmerk HKZ KO (kleine organisaties) te behalen en te behouden. Dat maakt dat wij werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. Met dit systeem kunnen de kwaliteitsdoelstellingen voor gezinshuizen gemonitord worden en is er een jaarlijkse interne en externe audit.

PHOTO-2022-01-28-05-53-45
PHOTO-2022-01-28-05-53-45
PHOTO-2022-01-28-05-53-47 2

Vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met Jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ- vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp (Jeugdstem vertrouwenspersonen AKJ). Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gezinshuis Wijde Wereld. Elke 2 a 3 maanden bezoekt een vertrouwenspersoon van het AKJ ons gezinshuis.
PHOTO-2022-01-26-15-09-38
PHOTO-2022-01-28-05-53-44 2
PHOTO-2022-01-28-05-53-46 3

Klachtenregeling

Wij nemen klachten serieus en hopen samen tot een oplossing te komen. Als je er samen met ons niet uitkomt kun je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Ons lidmaatschapsnummer is 18866. Informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de site van Klachtenportaal Zorg.

GAR

Als gezinshuis zijn wij lid van de Gezinshuizen AdviesRaad van Vigere.