gezinshuis-wijdewereld

Bij elkaar komen is een begin,
Bij elkaar blijven is vooruitgang,
Met elkaar samenwerken is succes.

voor wie?

Onze doelgroep is kinderen van 4 t/m 13 jaar (bij start). Gezien de specifieke aanpak met betrekking tot LVB kiezen wij hier niet voor, wij zien dit niet als onze expertise. We zullen als gezin altijd een juiste balans nastreven in verdeling van meisjes en jongens. Daarnaast zullen we per casus ook kijken naar de complexiteit, behoeften en reeds aanwezige zorgzwaarte binnen het gezinshuis. Wij maken geen onderscheid tussen religie en afkomst. Als gezinshuis zijn wij graag een zo goed mogelijke afspiegeling van de maatschappij en zullen wij ons inzetten om een ieder zoveel mogelijk ‘thuis’ te laten voelen.

pexels-charles-parker-5859319

uitsluitingscriteria

Verslaafden (alcohol & drugs) en jongeren met ernstig agressief en acting out gedrag, ernstige psychiatrische problemen of een IQ lager dan 75 kunnen niet binnen Gezinshuis Wijde Wereld wonen. Dit omdat wij onszelf voor deze doelgroep niet voldoende deskundig achten. Clienten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd en in gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.